Frontpage article

Photo
HMSmodulen er en elektronisk HMS løsning utviklet av OBOS for boligselskaper forvaltet av OBOS. HMSmodulen inneholder alt som er verdt å vite om HMS arbeidet i et boligselskap. Det er du som skal bruke løsningen som vet hva dere trenger og hva som kan tas bort. På denne måten blir dette et skreddersydd verktøy for akkurat ditt boligselskap.

Styret er ansvarlig for at boligselskapet drives i tråd med lover og regler. Det er således styret som må sørge for at det utøves internkontroll i boligselskapet. Dette kan virke som en stor og vanskelig oppgave. Med HMSmodulen får du hjelp til å organisere arbeidet på en enkel måte.

HMSmodulen alltid er oppdatert, så du slipper å bekymre deg for utdaterte bøker og gamle papirer. Det vil også bli en enkel oppgave for nye styremedlemmer å sette seg inn i HMS arbeidet i boligselskapet.

Med HMSmodulen kan dere på en rask og oversiktlig måte:
• Velge relevante områder og oppgaver etter bygningsmasse og behov.
• Planlegge lovpålagte oppgaver og aktiviteter.
• Få varsling på e-post.
• Legge opp rutiner for kontrollrunder og vedlikehold.
• Få oversiktlig hjelp til organisering og utførelse av oppgavene.
• Ut fra innstillinger og risikovurdering lage enkle rapporter.
• Ha full oversikt over gjennomførte og kommende oppgaver.

I tillegg vil dere få tilgang til generell informasjon om HMS arbeid, rutiner, sjekklister og forslag til ansvarsfordeling.

En presentasjonen av HMSmodulen